sâmbătă, 5 mai 2012

Inima in Psaltire- Catisma I


     „Ceea ce faci, fă din inimă !” Aşa spunea vrednicul de pomenire părintele Arsenie Papacioc. Dar oare câţi părinţi nu au vorbit despre însemnătatea inimii, despre rolul ei in viaţa creştinului, despre cum trebuie privită viaţa prin această prismă?
     Că trebuie să iubim, ştim, căci am primit porunca să iubim, cu tot sufletul şi cu toată inima, mai întâi pe Bunul Dumnezeu şi mai apoi pe aproapele.
Ce taină este această inimă a noastra? Cum poate ea cuprinde atâta adâncime în iubire sau în ură?
Pentru a privi mai limpede, am început însă să caut ce zice psalmistul David.

Pentru astăzi, din catisma I, iată versetele care se referă la inima:

Psalmul 4
2. Fiii oamenilor, până când grei la inimă ? Pentru ce iubiţi deşertăciunea şi căutaţi minciuna ?
4. Mâniaţi-vă, dar nu greşiţi; de cele ce ziceţi în inimile voastre, în aşternuturile voastre vă căiţi.
7. Dat-ai veselie în inima mea, mai mare decât veselia pentru rodul lor de grâu, de vin şi de untdelemn ce s-a înmulţit.

Psalmul 5
9. Că nu este în gura lor adevăr, inima lor este deşartă; groapă deschisă grumazul lor, cu limbile lor viclenesc.

Psalmul 7
9. Sfârşească-se răutatea păcătoşilor şi întăreşte pe cel drept, Cel ce cerci inimile şi rărunchii, Dumnezeule drepte.
10. Ajutorul meu de la Dumnezeu, Cel ce mântuieşte pe cei drepţi la
inimă.

Dupa întâia catismă:

Braţele părinteşti grăbeşte a mi le deschide, că în păcate am cheltuit viaţa mea ! Şi căutând, Mântuitorule, la bogăţia cea neîmpuţinată a îndurărilor Tale, nu trece acum cu vederea inima mea cea sărăcita, căci către Tine, Doamne, strig cu umilinţă : greşit-am la cer şi înaintea Ta !

"Stăpâne atotputernice și necuprins, Putere începătoare de lumină și nepătrunsă, părintele Ființei celei ipostatice și Purcezătorul Duhului Tău celui de o putere, Care pentru îndurările milostivirii și pentru negrăita bunătate nu ai trecut cu vederea firea omenească cea cuprinsă de întunericul păcatului, ci dumnezeieștile lumini ale sfintelor Tale învățături le-ai strălucit în lume, mai întâi prin lege și prin prooroci, iar mai apoi prin Însuși Fiul Tău cel Unul-Născut. Care ai binevoit să ne răsară nouă trupește și la strălucirea luminii Tale să ne povățuiască; fie urechile Tale luând aminte la glasul rugăciunii noastre și ne dăruiește nouă, Doamne, cu inimă neadormită și trează să petrecem toată noaptea vieții acesteia, așteptând venirea Fiului Tău și Dumnezeului nostru, Judecătorul tuturor, nu culcați și dormind, ci priveghind și cugetând la lucrarea poruncilor Tale să ne aflăm, și întru bucuria Lui împreună să intrăm, unde este glasul cel neîncetat al celor ce prăznuiesc și nespusa dulceață a celor ce privesc frumusețea feței Tale celei negrăite.
Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm, Tatălui Celui fără de început, împreună și Unuia-Născut, Fiului Tău și Preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururi și în vecii vecilor. Amin!"

4 comentarii:

 1. Răspunsuri
  1. Si cat Cer neincaput poate incape in ea!!! Daca am iubi pe Dumnezeu cu toata inima, dupa cuvantul Cuvantului, nu ar fi oare Cel neincaput in intregime incaput in inima noastra? Dar aceasta o reusesc abia sfintii.
   Inima plange dorind sa iubeasca cu totul pe Domnul, dara in ea sunt asa de multe lucruri nefolositoare. Ce mare dar sa ai inima goala de desertaciunile lumesti ca sa o poti umple doar de dorul Celui Preainalt!!

   Ștergere
  2. Macar pe aproapele sa il iubim cu toata inima, dar din poacate nu reusim sa facem acest lucru decat daca il iubim mai intai pe Dumnezeu in acest fel.

   Ștergere
  3. Asa este, insa a iubi in Dumnezeu este taina iubirii aproapelui. Smerenia care ne ingaduie sa ne calcam si sa ne omoram omul vechi din noi, aceea ne arata directia.
   Din nefericire inimile in veacul acesta mai mult se impietresc.
   Cat efort sa iubesti pe cel de langa tine! Mai ales cand intreaga lume se zdruncina din temelii si cuvantul ''iubire'' capata conotatii mizerabile si fetide de pacat si desfrau...
   Domnul sa ne miluiasca si sa se milostiveasca de sufletele noastre!

   Ștergere

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Persoane interesate